top of page
23_eWVsbG93ZGlnaXRfYmdfcmlnaHQuanBn [Con

נומרולוגיה: המספרים בחיינו

הנומרולוגיה מאפשרת לנו את הבנת טבע האדם והעומק שבו.  בעזרת תאריך הלידה ושם האדם אפשר להבין את הרצונות, היכולות והשאיפות שלו, כיצד המחזוריות המאפיינת אותו תבוא לידי ביטוי בנתיב חייו, מהם היכולות המוחבאות בו ואיזה הזדמנויות ואתגרים הוא מזמן לעצמו. הנומרולוגיה כשיטה פרקטית מאפשרת לנו הדרכה בקריירה, אהבה והצלחה.  כלי זה מאפשר העצמה עצמית והצצה לטבע האמיתי והייחודי של כל אחד מאיתנו. הוא מאפשר לנו ליצור מודעות אמתית ליכולות והחזקות שלנו ובו בזמן להבין מהם החולשות והאתגרים בהם בחרנו להשתפר ואיתם בחרנו להתמודד במהלך החיים. השימוש בנומרולוגיה החל כבר לפני אלפי שנים. קיים תיעוד לשימוש בשיטה בתרבויות עתיקות של יוון, רומא, מצרים וסין.

הלכה למעשה ההשפעה על חיינו

 על פי הנומרולוגיה, הגענו לחיים אלה מתוך בחירה. אנו בחרנו בזמן ובמקום שישרתו אותנו בצורה הטובה ביותר להתפתח ולהבין את הנושאים בהם בחרנו להתמקד בחיים אלה.  אך, אין זה אומר שהתסריט ידוע מראש. לכל אחד מאיתנו בחירה חופשית כיצד להתמודד עם הכלים שאיתם להגיע לעולם הזה, ולכן תהליך הבחירה צריך להיות מודע.  .מ-1  ועד לסיפרה 9 הנומרולוגיה משתמשת במספרים הקיימים בעולמנו. שילובי המספרים משתנים בכל אחד מאיתנו, על פי השם ותאריך הלידה האישי. למספרים יש צד גלוי וברור ויש את החבוי והנסתר.  החלקים באישיות שנקרין 

כלפי חוץ באופן גלוי והחלקים שנשארים בתוכנו ואינם גלויים באופן מוחשי לסביבה. החוכמה היא להתחבר לגלוי והנסתר כאחד, ולהבין כיצד הם נועדו לעזור לנו במסע החיים.

בנומרולוגיה נוכל להבין את משמעות התדרים הפנימיים שלנו וכיצד הם באים לידי ביטוי בחיינו דרך אישיותינו והתנהגותינו. בעזרת המספרים נוכל לראות את האירועים שקרו בעבר ומה צופן העתיד. נוכל לחזק את היכולות ולהתגבר על החולשות ובכך להתמודד בצורה טובה יותר עם ההזדמנויות והאתגרים שעתידים לבוא.

פגישה אישית

bottom of page