top of page

איזון אנרגטי ושיעורים בפאזל המשפחתי.

במהלך חיינו אנו פוגשים אנשים ודמויות רבות. חלקם משמעותיים יותר וחלקם פחות, אנשים נכנסים ויוצאים מחיינו בלי הפסקה. משאירים את סימניהם וממשיכים הלאה. לעתים סימן של שמחה, לעתים עצב ולעתים רק מעבירים לנו מסר או עזרה קטנה בדרך.

יש אנשים שיהיו שם מהרגע שנולדנו וילוו אותנו בביתנו ובצמוד אלינו. אנשים אלה יהיו אתנו בשלבים החשובים ביותר במסע. שלב הגדילה השלב בו אנו מעצבים את תפיסת עולמנו אלה יהיו בני המשפחה שלנו. המשפט "משפחה לא בוחרים" מהדהד תמיד כאשר יש ריב משפחתי ואנו רוצים לשכנע את האדם שזה המצב והוא לא בחר בו.

puzzle.png

אז האמת היא שמשפחה כן בוחרים. כולנו ביצענו בחירה מודעת כנשמות כאשר נולדנו למשפחה אותה בחרנו במסע שלנו. ידענו שההורים האלה, האחים והמשפחה המורחבת יאפשרו לנו מראה ואת היכולת לפתח את ההיבט הרגשי שאתו בחרנו לעבוד בעולם זה ואותו רצינו להבין.

אז למה לעתים זה לא עובד? למה משפחות מתפרקות, אחים לא מדברים ויש הרבה כעס מתחת לפני השטח?  

אז בעצם מי אמר שזה לא עובד? זה עובד מצוין רק בדרך שנחשבת בתפיסתנו ליותר קשה. פירוק משפחה או הרמוניה אינה מצביעה על הצלחה או כישלון. זו הבחירה שלנו ושל משפחתנו כיצד אנו מעבדים את המידע ובוחרים לקבל אותו בחיינו. כל קונפליקט, התנהגות וסיטואציה בין משפחתנו הקרובה בא ללמד אותנו תהליך אותו בחרנו ללמוד וממנו נתקדם בהיבט הרגשי כנשמות. איך נלמד את התהליך ומה רמת המודעות שאליה נגיע בתוכו? זה כבר תלוי בנו.

כאשר נבין מה תפקידו של כל אדם בתוך התא המשפחתי ואיזה שיעור אנו מאפשרים אחד לשני גם אם בתפיסתנו הראשונה נראה כשלילי. נוכל לקבל בתודה ואהבה את השיעורים שחווינו בעבר וכך גם נמנע תסכולים בעתיד.

כל ילד במשפחה חווה את ביתו בצורה שונה מנקודת מבטו ויתמקד באירועים החשובים לו להתפתחותו. ההורים גם הם מקבלים מכל ילד שיעור אחר ואתגר שונה. השאלה היא כיצד נבחר להתמודד עם אותם שיעורים דרך מודעות והבנה או בעקשנות, הרגשת קרבן, התלוננות והתגוננות.

מודעות גבוהה למערכת היחסים במשפחתנו תאפשר לקונפליקטים להפוך מכלי המונע מאתנו וגורם לתחושה שלילית. דווקא להתמודדות באתגרים המפתחים אותנו ברמה הגבוהה ביותר.

מפגש אבחון והכוונה משפחתי מאפשר לכם כמשפחה להבין את נתיב הגורל של כל אדם במשפחה וכיצד כל אחד יכול לעזור לאחר להתפתח וליהנות מהדרך המשותפת. כאשר כל אדם במשפחה מודע למקומו ושיעוריו, יהיה קל יותר ליצור הרמוניה בהתפתחות התא המשפחתי.

  • מפגש משפחתי הנו תהליך חוויתי ועצמתי שאורכו 3- 3.5 שעות וכולל את משפחת הגרעין הורים ואחים. במפגש זה נאבחן את המספרים והכוכבים המאפיינים את בני המשפחה ואת אישיותיים. נאפשר לכל בן משפחה להבין מה השיעור אותו הוא לוקח מכל אחד מבני משפחתו ואיך זה מתבטא בתהליך חייו.    

glow-frm-head.png
bottom of page