top of page

שינוי כיוון בחמישה שלבים

שינוי כיוון בחמישה שלבים

אדם אשר מבקש לבצע שינוי בחייו. צריך לבצע פעולת פריצה כדי לעודד את  תחילתו של השינוי שיוביל לאיזון וכיוון נכון. בכדי לבצע פעולה נכונה יש צורך ליצור תהליך הנוגע בכל אחד מהתחומים המאפיינים את האדם- גוף, מחשבה ונפש. רק דרך שילוב שלושת הגורמים המניעים את האדם בחייו נוכל לאפשר לשינוי להתחיל.

אין זה מספיק להיות רק מודעים, בשביל לבצע שינוי אמתי נדרשת גם פעולה. פיזית מנטלית ונפשית. בתהליך זה נאפשר הבנה עמוקה לרצונות האישים שלך והאופן שבו אתה מגשים את עצמך בחיים אלה.

סדרה של חמישה מפגשים, מאפשרת מיקוד מדויק לצרכי האדם מנטלית ופיזית וזאת דרך יצירת מודעות שמאפשרת את תחילתו של שינוי אמתי. נוכל למקד אותך לתהליכים הנכונים תוך שינוי מהיר בהתמודדות עם הגוף והמחשבה בהקשבה מודעת לרצונות האני הפנימי שבך.

go3arrow [Converted].png

פירוט תכנית חמשת השלבים:

  • מפגש ראשון- אבחון וייעוץ על פי כף היד ונומרולוגיה, התאמת מזון על פי מבנה גוף. תרגול נכון לגוף במהלך היום יום. רצונות הנשמה והסתכלות לעתיד.

  • מפגש שני- עיצוב מטרה ותרגול NLP  לשינוי כיוון. תרגול לפתיחת מרכזים אנרגטים.

  • מפגש שלישי- עבודה על ציר הזמן התמודדות עם מחסומים וטראומות מהעבר. שחרור והעצמה לעתיד.

  • מפגש רביעי- התמודדות עם חלק מעקב באישיות. התחברות לרצונות הנשמה וקבלה עצמית של המסע. שחרור והבעה עמוקה של הרגש הפנימי שלנו.

  • מפגש חמישי- העצמה וחיזוק. יצירת "אני" חדש מודע לצרכים שלך להתמודדות עם המסע האישי. סיכום והמשך פעולה יומיומית לשמירת האיזון.

לתוכנית שינוי כיוון אפשר להצטרף גם לאחר אבחון בפגישה אישית.

תוכנית זו מותנת ברצון נחוש של האדם לבצע שינוי בתהליכי חייו. התוכנית דורשת השקעה והתמודדות לא רק במהלך הפגישה אלה גם במהלך התפקוד היומיומי של האדם מחוץ לפגישות- דרך שינוי בהרגלי התזונה ואיזון הגוף על פי תרגילים אשר יינתנו במהלך התוכנית.

אורכו של כל מפגש הוא בין שעה וחצי לשעתיים.

glow-frm-head.png
dna.png
תחזית שנה אישית

 

מה מסמלים מספרי השנה האישית והשפעתם על חיינו.

bottom of page