:תהליך שליחת אבחון במייל

על מנת לאבחן את מסלול ותדר הנשמה שלך, בצורה המדויקת ביותר. יש לשלוח תצלום ברור של כף ידך ולצרף את תאריך הלידה. כאשר תלחץ על החץ השמאלי תקבל הסבר והוראות כיצד לבצע את התהליך בצורה פשוטה.

המשך

פגישה אישית