top of page

מספרים זכריים ונקביים

כדור הארץ כמו שאנו מכירים אותו. מתחלק לשתי אנרגיות מרכזיות אשר השילוב בניהם מאפשר יצירת חיים. האנרגיות מייצגות את הזכרי והנקבי והן משלימות האחת את השנייה.

העולם מאפשר לשתי האנרגיות להתחבר וליצור תדר ריגשי דחוס בחומר שבתוכו שתי האנרגיות משחקות משחק של פעולה ותגובה באופן תמידי.

האנרגיה הנקבית מאפיינת עומק, קבלה, דמיון הסתכלות לפרטים. האנרגיה הזכרית מאפיינת את הנתינה, עשייה והפיכת הדמיון והמחשבה למציאות.

שתי אנרגיות אלו זקוקות האחת לשנייה להתקיים בעולם. אין אפשרות לקיים חיים רק עם האנרגיה הנקבית ואין אפשרות להתקיים רק עם אנרגיה זכרית. הצורך של האחת בשנייה יצר תלות קיומית אשר מאפשרת לכדור הארץ לפרוח וליצור חיים.

מהצמח הקדמוני ביותר ועד לבני האדם- בכל יצור חי בעולמנו מתקיים איזון של אנרגיה נקבית וזכרית באיזונים שונים. בכל תקופת חיים רמת האנרגיה משתנה לפי הצורך ולפי התנהלות האדם. אך יש בסיס קבוע אשר יוצר את האדם ומביא לידי ביטוי את איזון האנרגיה בו.

זוגיות.png

המספר ככלי לקבלת אנרגיה

תאריך הלידה מאפשר לנו חשיפה לאופי האנרגיה הקיימת באדם וכיצד היא באה לידי ביטוי בחייו. כל מספר מ-1 ועד 9 מייצג אנרגיה שונה המתאפיינת מחמשת האלמנטים (אויר, אדמה, מים, חלל, אש) והכוכבים במערכת השמש. בתוך המספר עצמו קיים איזון בין הזכרי והנקבי חלקם יהיו יותר זכריים וחלקן יותר נקביים.

לדוגמא: הספרה 9 מאפיינת את כוכב מרס וירח אלמנט האש והמים. כוכב זה מציג אנרגיה נקבית אשר בא לידי ביטוי באופן זכרי. משחק מעניין של אנרגיה המאפיינת רגשות חזקים ועמוקים אשר הופכים לתשוקה ופריצה. התשע מאפשר לנו לקבל גם את היצירה של הנקבי וגם את העשייה של הזכרי. לכן יש האומרים שהוא מכיל את כל תכונות המספרים האחרים.

כאשר אדם נולד, תאריך הלידה מאפשר הצצה למאפייני האנרגיה שלו על פי המספרים בתאריך הלידה. אדם שנולד לגוף זכרי אך יהיה בעל מספרים נקביים לדוגמא: 2 ו6 יהיה דרך התמודדות מיוחדת עם התהליך הרגשי והיצירתי. לאדם זה יהיה אתגר להביא לידי ביטוי את הנקביות בגוף זכרי תוך שימוש בגוף שמיועד לאנרגיה זכרית.  

אנרגיה נקבית ואנרגיה זכרית תמיד תבוא לידי ביטוי בצורה שונה בגוף זכרי או נקבי. לכן גם כאשר שתי אנשים זכר ונקבה נולדו באותו יום ובאותה שעה. הביטוי של אותם אנשים בעולם יהיה שונה על אף המספרים הדומים.

חוסר איזון אנרגטי בתאריך הלידה יוביל את האדם לאתגרים רבים והדרך להתמודד אתם מתחילה בהבנה של מי הוא "האני" שלעתים יהיה בסטירה עם המצופה ממני בחברה המודרנית.

לכן אבחון מדויק של תאריך הלידה ושם האדם יכולים להוביל ליצירת מודעות שתוביל לאיזון אמתי.

פגישה אישית

bottom of page